česky česky        english english        deutsch deutsch        italiano italiano        français français        по-русски по-русски        español español
Psalterium s.r.o.
HOME   |   O NÁS   |   GALERIE MICHALSKÁ   |   TURISTICKÉ SLUŽBY   |   KONTAKTY
 O nás:
Společnost pro duchovní hudbu
Home  >  O nás
Společnost Psalterium byla založena v roce 2001 občanským sdružením Společnost pro duchovní hudbu (SDH), jejímž posláním, jak už říká její název, je přispívat k rozvoji duchovní hudby. SDH organizuje hudební školy, kurzy, semináře, konference, pořádá a spolupořádá koncerty, festivaly, vydává publikace a další materiály, vynakládá nemalé prostředky na rekonstrukci a obnovu varhan a tím pomáhá obnově a rozvoji duchovního a kulturního života v jakémkoli místě naší vlasti. K financování těchto aktivit užívá výnosů vytvořených právě společností Psalterium.

Není možné vyjmenovat veškeré počiny, na jejichž uvedení v život má SDH spolu se společností Psalterium zásadní nebo částečnou zásluhu. Asi největší, nejvýznamnější a nejznámější je mezinárodní festival duchovního umění Svatováclavské slavnosti, který existuje již od roku 1992. Mezi pravidelné a zavedené akce patří květnové Svatojánské slavnosti za velké účasti lidí jak v kostele sv. Tomáše, tak při průvodu k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě i při zakončení u křížovníků. Letní škola duchovní hudby Convivium se stala již školou mezinárodní, Svatocecilské setkání je možností setkat se pro všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji duchovní hudby. Z hudebních soutěží jmenujme Dvořákovskou skladatelskou soutěž (2004), vyhlášenou ve spolupráci se společnou liturgickou komisí pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze. Od roku 2007 vydáváme hudební dvouměsíčník Psalterium a v témže roce hudební veřejnost ocenila spuštění internetového projektu Cyril – elektronické podoby časopisu na webu či další internetový projekt nekomerční publikace starého tisku Alberika Mazáka.

Díky vynikajícímu renomé Společnosti pro duchovní hudbu byla naše společnost v roce 2002 pověřena správou kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, tzn. že kromě produkce koncertů byla naší hlavní aktivitou celková správa této významné národní kulturní památky, zajišťování jejího provozu, prohlídek, průvodcovských služeb, poskytování turistických informací jak turistům, tak i obyvatelům České republiky.

Od počátku našeho působení v kostele sv. Mikuláše jsme ve spolupráci s různými farnostmi pořádali také mimořádné mše k různým příležitostem či další společenské akce duchovního charakteru pro obyvatele Prahy i zahraniční návštěvníky. Tak například spolu s exarchátem řeckokatolické církve v České republice se v kostele každoročně konaly pravidelné oslavy Památky přenesení ostatků sv. Mikuláše. Velký ohlas měly Svatomikulášské slavnosti pořádané od r. 2002, se slavnostní bohoslužbou v den slavnosti a besídkou s nadílkou v předvečer svátku sv. Mikuláše, na kterou se těšily děti z Malé Strany i širokého okolí.

Po deseti letech našeho úspěšného působení v tomto kostele se Arcibiskupstvi pražské jako jeho vlastník rozhodlo služeb naší společnosti při správě kostela nadále nevyužívat s tim, že námi dosud zajišťované činnosti převezmou a budou zajišťovat sami vlastními pracovníky nově založeného oddělení.

Během uplynulých deseti let jsme uspořádali stovky koncertů, ať už se jednalo o pravidelné večerní koncerty chrámové hudby v letní sezoně, či o koncerty spojené s adventním a vánočním časem, které se staly tradicí v zimním období. K nim samozřejmě patří i aktivní podpora při pořádání Adventního koncertu České televize v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně či v katedrále sv. Víta. Dramaturgii i výběru interpretů námi pořádaných koncertů věnujeme vždy mimořádnou pozornost. Usilujeme o to, aby splňovaly kulturní a uměleckou úroveň, zároveň ale zohledňujeme, pro koho je koncert pořádán.

Jsme vyhledávaným partnerem cestovních kanceláří i firem pro uspořádání soukromých akcí a doprovodného programu pro incentivy, kongresy a konference, a to nejen v kostelích, ale i v dalších tradičních i netradičních prostorách.

Naše aktivity jsme rozšířili o provoz turistického informačního centra a cestovní agentury, prodej vstupenek na kulturní představení, poskytování kompletních incomingových služeb vč. zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, letenek, transferů, výletů, okružních jízd a různých doprovodných, poznávacích a zábavních programů. To vše spolu s malou prodejní galerii najdete v pobočce Galerie Michalská.

Ing. Dagmar Kerplová   Ing. Milena Holomková
ředitelka společnosti   public relations manager