česky česky        english english        deutsch deutsch        italiano italiano        français français        по-русски по-русски        español español
Psalterium s.r.o.
HOME   |   O NÁS   |   GALERIE MICHALSKÁ   |   TURISTICKÉ SLUŽBY   |   KONTAKTY
 2012:
2012 – Koncerty v kostele Panny Marie Pod řetězem
2012 – Soubor Trecanum, Francie
2012 – Svatováclavské slavnosti
Svatováclavské slavnosti - Program:
1.9. - 7.10.2012


     
1.9. - 16:00 Flor inter spinas
  TIBURTINA ENSEMBLE
  Chorální repertoár pozdně středověké tradice benediktinských a cisterciáckých rukopisů v Čechách, kodexů La Clayette a Bamberg za doprovodu gotické harfy.
  Třeboň, kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny
  Celodenní výlet s prohlídkou památek (odjezd 9:00, metro C - Roztyly)
  Začátek koncertu v 16:00.
  stupné: základní 450,- Kč (pouze vstupné na koncert 160,- Kč)
    student, senior 380,- Kč (pouze vstupné na koncert 136,- Kč)
     
8.9. - 8:30 Barokní procesí a mše
  RITORNELLO, dirigent Michael Pospíšill
  Pouť a zastavení u nejstarší lorety na sever od Alp, na místě bývalého internačního tábora pro duchovní.
  Fara Litovice, v 10:30 - mše svatá - klášter v Hájku u Jenče
     
11.9. - 19:30 Ty spíš, duše moje
  Markéta Cukrová - zpěv
  Jiřina Dvořáková Marešová - varhanní pozitiv
  Rozjímání o rozličných stavech lidského nitra v intimním raném baroku, na duchovním vrcholu barokní polyfonie a v ozvucích “černé” duše 20. století.
  Kostel sv. Jana na Prádle
  Vstupné: základní 210,- Kč
    student, senior 180,- Kč
     
13.9. - 19:30 Hlas poutníka
  Jill Rogoff (Izrael) - zpěv, kytara, harfa
  Tradiční židovská hudba z různých koutů světa v ladino, jidiš, aramejštině, kurdštině, arabštině...
  Španělská synagoga
  Vstupné: základní 250,- Kč
    student, senior 210,- Kč
     
15.9. - 16:30 Žár a pláč
  MUSICA POETICA
  Proměny lásky duchovní a světské v raně barokní hudbě Itálie a střední Evropy.
  Klášter Broumov
  Celodenní výlet s prohlídkou památek (odjezd 9:00, metro B – Černý most)
  Začátek koncertu v 16:00.
  Vstupné: základní 450,- Kč (pouze vstupné na koncert 160,- Kč)
    student, senior 380,- Kč (pouze vstupné na koncert 136,- Kč)
     
16.9. - 17:00 a 18:00 Nešpory a mše ze svátku sv. Ludmily
  CANTIO FEMINEA - dirigent Kateřina Bartošová
  KATEDRÁLNÍ SBOR A ORCHESTR - dirigent Josef Kšica
  B. Korejs - Česká mše
  Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
     
18.9. - 18:00 Corona stellarum (duodecim Beatae Mariae Virginis)
  FENIX (spolek pro komorní a vokální hudbu) – dir. Roman Michálek
  Moteta F.X.Brixiho na motivy středověkého hymnu Bernarda z Cluny
  Kostel Panny Marie pod řetězem
  vstup volný, nelze rezervovat
     
18.9. - 19:30 S anděly si nelze připíjet
  Luděk Munzar - umělecký přednes
  Zbyňka Šolcová - harfa
  Tři generace básníků v nemilosti dobové politické byrokracie - J. Deml, B. Reynek, V. Renč
  Kostel sv. Vavřince v Hellichově ul.
  Vstupné: základní 250,- Kč
    student, senior 210,- Kč
     
21.9. - 9:30 Za tajemstvím zvuku
  Výstava a cyklus přednášek Střední odborné školy pro výrobu hudebních nástrojů při Hudební akademii F. Liszta, Budapešť:
  Rekonstrukce zapomenutého nástroje J.S.Bacha, loutnového cembala
  Lakování, navrhování nástrojů a výroba strun u smyčcových nástrojů 17.-18. století
  Akustika tárogató a cimbálu s ohledem na české souvislosti
  Ojedinělé hudební nástroje
  Za tajemstvím zvuku (metoda konečných prvků v měření nástrojů)
  Barokní housle
  Maďarský kulturní institut
     
21.9. - 19:30 Návrat legendy
  MANDEL QUARTET (HU) – zpěv, niněra, flétna, rebec, celo, bicí, cembalo
  BORSÁNY, MARTON (HU/CH) - theorbacembalo
  Hajducké písně, poutnické a církevní zpěvy Zikmundovy doby s doprovodem neobvyklých hudebních nástrojů
  Maďarský kulturní institut
  vstup volný, nelze rezervovat
     
25.9. - 18:30 Koncert pro dvě zvonohry
  Radek Rejšek - Loretánská zvonohra
  Petr Rudolf Manoušek - Pražská mobilní zvonohra
  Loretánské náměstí, Praha 1
  vstup volný, nelze rezervovat
     
25.9. - 19:30 Loretánské varhany
  ENRICO ZANOVELLO (IT) - varhany
  H. Scheidmann, D. Buxtehude, G. Muffat, A. Martin y Coll, G.B. Pescetti, G. Cimoso, G. Premoli
  Pražská Loreta
  vstup volný, nelze rezervovat
     
26.9. - 19:30 Memento J.S.B.
  GIULIO MERCATI (IT) - varhany
  J.S. Bach, Ch.-M. Widor, A. Guilmant, F. Liszt, M. Reger, S. Karg - Elert
  Kostel sv. Václaav na Smíchově
  vstup volný, nelze rezervovat
     
28.9. - 17:00 a 18:00 Nešpory a mše ze svátku sv. Václava
  KATEDRÁLNÍ SBOR A ORCHESTR - dirigent Josef Kšica
  Marek Čihař - varhany
  Přemysl Kšica - varhany
  České zpívané Nešpory, L. Vierne: Messe Solennelle Op. 16
  Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
     
2.10. - 19:30 Hlavně ne klid
  IRENA BUDWEISEROVÁ & FADE IN
  Gospely, spirituály, blues a šansony
  Kostel sv. Martina ve zdi
  Vstupné: základní 210,- Kč
    student, senior 180,- Kč
     
7.10. - 19:30 Mezi Salzburkem a Vídní
  ENSEMBLE 18+, Vojtěch Spurný - dirigent, varhanní pozitiv
  Hana Jonášová - soprán
  Adéla Štajnochrová - housle
  Moteta a varhanní koncerty W.A. Mozarta, J. a M. Haydna
  Barokní refektář kláštera sv. Jiljí
  Vstupné: základní 210,- Kč
    student, senior 180,- Kč

Množstevní sleva (na 3 a více akcí): 15 % ze základního vstupného - nelze sčítat se slevou pro důchodce a seniory - lze uplatnit pouze při nákupu prostřednictvím společnosti Psalterium, s.r.o. - Galerie Michalská, tel.: 724 944 278, e-mail: galerie@psalterium.cz.